ทัศนคติต่อบริการทางเพศและพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเอดส์ของกลุ่มวัยรุ่น นักเรียนมัธยมศึกษา นักเรียนอาชีวะศึกษา และนักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2551
 • เลขเรียก: NLM: RES. REP.WC20 บ212ท
 • Tags (หัวเรื่อง):
โรคเอดส์ - - วัยรุ่น - - วิจัย
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 3002325 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2008
 • จำนวนการยืม: 0