ศาสตราจารย์กิตติคุณศรีวิไล สิงหเนตร ครูพยาบาลต้นแบบ และผู้นำวิชาชีพการพยาบาลในประเทศไทย

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยพายัพ
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2552
 • เลขเรียก: NLM: Res. Rep.WA20.5 ส237ศ
 • Tags (หัวเรื่อง):
ศรีวิไล สิงหเนตร - - ประวัติ - - วิจัย
ศาสตราจารย์กิตติคุณศรีวิไล สิงหเนตร ครูพยาบาลต้นแบบ และผู้นำวิชาชีพการพยาบาลในประเทศไทย

สิริลักษณ์ จันทรมะโน

ผู้แต่งร่วม

 • รุจิรา อินทรดุล
 • พีรนุช ลาเซอร์
 • วิลาวัณย์ มานะบุญ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 3002326 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2009
 • จำนวนการยืม: 0