แนวทางการดูแลรักษาภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ในโรงพยาบาลศิริราช : จากงานวิจัยสู่งานประจำ

 • สถานะ: (0/20) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164434363
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-03-20
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 81 หน้า, 26 cm. (100 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2563
 • เลขเรียก: NLM: WQ248 น287
 • Tags (หัวเรื่อง):
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา เบาหวานในสตรีตั้งครรภ์
แนวทางการดูแลรักษาภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ในโรงพยาบาลศิริราช : จากงานวิจัยสู่งานประจำ

ประเสริฐ ศันสนีย์วิทยกุล, บรรณาธิการ

ผู้แต่งร่วม

 • ดิฐกานต์ บริบูรณ์หิรัญสาร, บรรณาธิการ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7022048 - ยืมได้
2 7022049 - ยืมได้
3 7022050 - ยืมได้
4 7022051 - ยืมได้
5 7022052 - ยืมได้
6 7022053 - ยืมได้
7 7022054 - ยืมได้
8 7022055 - ยืมได้
9 7022056 - ยืมได้
10 7022057 - ยืมได้
11 7022058 - ยืมได้
12 7022059 - ยืมได้
13 7022060 - ยืมได้
14 7022061 - ยืมได้
15 7022062 - ยืมได้
16 7022063 - ยืมได้
17 7022064 - ยืมได้
18 7022065 - ยืมได้
19 7022066 - ยืมได้
20 7022067 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2020
 • จำนวนการยืม: 0