กระบวนการพยาบาลชุมชน : แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ดูแลสุขภาพประชาชน

 • สถานะ: (3/20) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789740336563
 • จำนวนการยืม: 3 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-12-16
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 3
 • สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 106 หน้า, 26 cm. (160 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2563
 • เลขเรียก: NLM: WY106 ล214ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลอนามัยชุมชน การพยาบาลสาธารณสุข บริการอนามัยชุมชน
กระบวนการพยาบาลชุมชน : แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ดูแลสุขภาพประชาชน

ลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์

ผู้แต่งร่วม

 • สุภาภรณ์ วรอรุณ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7022341 - ยืมได้
2 7022342 9 ก.พ. 2023, 00:00 ระหว่างยืม พลอยรุ้ง จำปา
3 7022343 - ยืมได้
4 7022344 - ยืมได้
5 7022345 - ยืมได้
6 7022346 - ยืมได้
7 7022347 - ยืมได้
8 7022348 - ยืมได้
9 7022349 - ยืมได้
10 7022350 - ยืมได้
11 7022351 - ยืมได้
12 7022352 - ยืมได้
13 7022353 - ยืมได้
14 7022354 - ยืมได้
15 7022355 - ยืมได้
16 7022356 - ยืมได้
17 7022357 - ยืมได้
18 7022358 - ยืมได้
19 7022359 6 ก.พ. 2023, 00:00 ระหว่างยืม นิภา เด่นภูเขา
20 7022360 6 ก.พ. 2023, 00:00 ระหว่างยืม นรพร ชัยศรีมณฑล
 • ปีที่พิมพ์: 2020
 • จำนวนการยืม: 3