กระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ : การประยุกต์ใช้งานคลินิก = Nursing process & functional health pattern : application in clinical practice

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786117089046
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-01-24
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 25
 • สำนักพิมพ์: พิมพ์อักษร
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 334 หน้า, 26 cm. (220 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: WY100 พ17ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
กระบวนการพยาบาล แบบแผนสุขภาพ

ผู้จองหนังสือ

# ผู้จองหนังสือ วันที่ทำการจอง
1 เจียระไน จันต๊ะรังษี 18 เม.ย. 2021, 02:33
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7022371 - ยืมได้
2 7022372 - ยืมได้
3 7022373 - ยืมได้
4 7022374 - ยืมได้
5 7022375 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 0