หลักการพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพยาบาลผู้สูงอายุและหลักเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

 • สถานะ: (0/30) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164854628
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 88 หน้า, 21 cm. (395 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2562
 • เลขเรียก: NLM: WY152 ห171 เล่มที่: 1
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลผู้สูงอายุ
หลักการพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพยาบาลผู้สูงอายุและหลักเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

วิโรจน์ ไววานิชกิจ, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7022469 - ยืมได้
2 7022470 - ยืมได้
3 7022471 - ยืมได้
4 7022472 - ยืมได้
5 7022473 - ยืมได้
6 7022474 - ยืมได้
7 7022475 - ยืมได้
8 7022476 - ยืมได้
9 7022477 - ยืมได้
10 7022478 - ยืมได้
11 7022479 - ยืมได้
12 7022480 - ยืมได้
13 7022481 - ยืมได้
14 7022482 - ยืมได้
15 7022483 - ยืมได้
16 7022484 - ยืมได้
17 7022485 - ยืมได้
18 7022486 - ยืมได้
19 7022487 - ยืมได้
20 7022488 - ยืมได้
21 7022489 - ยืมได้
22 7022490 - ยืมได้
23 7022491 - ยืมได้
24 7022492 - ยืมได้
25 7022493 - ยืมได้
26 7022494 - ยืมได้
27 7022495 - ยืมได้
28 7022496 - ยืมได้
29 7022497 - ยืมได้
30 7022498 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2019
 • จำนวนการยืม: 0