The latest evidence in cardiac life support and the reversible causes

 • สถานะ: (1/24) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164385450
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-12-15
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: โครงการจัดตั้งภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • เมืองที่พิมพ์: ขอนแก่น
 • ลักษณทางกายภาพ: 675 หน้า, 21 cm. (490 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: WG205 L351
 • Tags (หัวเรื่อง):
ภาวะฉุกเฉิน ภาวะหัวใจหยุดเต้น -- การรักษา การช่วยให้ฟื้นคืนชีพ -- วิธีการ
The latest evidence in cardiac life support and the reversible causes

ฐปนวงศ์ มิตรสูงเนิน, บรรณาธิการ

ผู้แต่งร่วม

 • มธุรส บูรณศักดา, บรรณาธิการ
 • แพรวา ธาตุเพชร, บรรณาธิการ
 • ธนัท ทั้งไพศาล, บรรณาธิการ

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น. โครงการจัดตั้งภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7022720 - ยืมได้
2 7022721 - ยืมได้
3 7022722 - ยืมได้
4 7022723 - ยืมได้
5 7022724 - ยืมได้
6 7022725 - ยืมได้
7 7022726 - ยืมได้
8 7022727 - ยืมได้
9 7022728 - ยืมได้
10 7022729 - ยืมได้
11 7022730 - ยืมได้
12 7022731 - ยืมได้
13 7022732 - ยืมได้
14 7022733 - ยืมได้
15 7022734 - ยืมได้
16 7022735 - ยืมได้
17 7022736 - ยืมได้
18 7022737 1 มี.ค. 2023, 16:12 ระหว่างยืม พักตรวิภา ตันเจริญ
19 7022738 - ยืมได้
20 7022739 - ยืมได้
21 7022740 - ยืมได้
22 7022741 - ยืมได้
23 7022742 - ยืมได้
24 7022743 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 1