เที่ยวเชียงใหม่ ในมุมมองใหม่ๆ

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 101 หน้า, 21 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2563
 • เลขเรียก: LC: G155 ช256
 • Tags (หัวเรื่อง):
การท่องเที่ยว -- เชียงใหม่ เชียงใหม่ -- หนังสือนำเที่ยว
เที่ยวเชียงใหม่ ในมุมมองใหม่ๆ

กระทรวงมหมาดไทย. กรมการพัฒนาชุมชน. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7022828 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2020
 • จำนวนการยืม: 0