หลักการพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 7 หลักเวชศาสตร์ฉุกเฉินและการจัดการ เรื่องอุบัติเหตุสำหรับการดูแลผู้สูงอายุ

 • สถานะ: (0/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165721400
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 88 หน้า, 21 cm. (460 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2563
 • เลขเรียก: NLM: WY152 ห171 เล่มที่: 7
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลผู้สูงอายุ
หลักการพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 7 หลักเวชศาสตร์ฉุกเฉินและการจัดการ เรื่องอุบัติเหตุสำหรับการดูแลผู้สูงอายุ

วิโรจน์ ไววานิชกิจ, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7022871 - ยืมได้
2 7022872 - ยืมได้
3 7022873 - ยืมได้
4 7022874 - ยืมได้
5 7022875 - ยืมได้
6 7022876 - ยืมได้
7 7022877 - ยืมได้
8 7022878 - ยืมได้
9 7022879 - ยืมได้
10 7022880 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2020
 • จำนวนการยืม: 0