ไวรัสมหาภัย เชื้อโรคมรณะ

 • สถานะ: (0/15) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165688734
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ทอร์ช
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 240 หน้า, 21 cm. (245 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2563
 • เลขเรียก: NLM: WC500 ภ224ว
 • Tags (หัวเรื่อง):
โรคระบาด โรคติดต่อ โควิด-19 (โรค)
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7022904 - ยืมได้
2 7022905 - ยืมได้
3 7022906 - ยืมได้
4 7022907 - ยืมได้
5 7022908 - ยืมได้
6 7022909 - ยืมได้
7 7022910 - ยืมได้
8 7022911 - ยืมได้
9 7022912 - ยืมได้
10 7022913 - ยืมได้
11 7022914 - ยืมได้
12 7022915 - ยืมได้
13 7022916 - ยืมได้
14 7022917 - ยืมได้
15 7022918 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2020
 • จำนวนการยืม: 0