เวชปฏิบัติครอบครัว : ฉบับปรับปรุง

 • สถานะ: (0/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164405776
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 223 หน้า, 21 cm. (350 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2561
 • เลขเรียก: NLM: WB110 ว252
 • Tags (หัวเรื่อง):
การส่งเสริมสุขภาพ การพยาบาลครอบครัว
เวชปฏิบัติครอบครัว : ฉบับปรับปรุง

ชวินทร์ เลิศศรีมงคล, บรรณาธิการ

ผู้แต่งร่วม

 • วิชุดา จิรพรเจริญ, บรรณาธิการ

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7022924 - ยืมได้
2 7022925 - ยืมได้
3 7022926 - ยืมได้
4 7022927 - ยืมได้
5 7022928 - ยืมได้
6 7022929 - ยืมได้
7 7022930 - ยืมได้
8 7022931 - ยืมได้
9 7022932 - ยืมได้
10 7022933 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2018
 • จำนวนการยืม: 0