การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 1

 • สถานะ: (1/30) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9782931879, 9789742931872
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-03-28
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 12
 • สำนักพิมพ์: โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 323 หน้า, 26 cm. (180 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2562
 • เลขเรียก: NLM: WY157 ก226 เล่มที่: 1
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลสูติศาสตร์
การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 1

วรรณรัตน์ จงเจริญยานนท์, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7023073 - ยืมได้
2 7023074 - ยืมได้
3 7023075 - ยืมได้
4 7023076 - ยืมได้
5 7023077 - ยืมได้
6 7023078 - ยืมได้
7 7023079 - ยืมได้
8 7023080 - ยืมได้
9 7023081 - ยืมได้
10 7023082 - ยืมได้
11 7023083 - ยืมได้
12 7023084 - ยืมได้
13 7023085 - ยืมได้
14 7023086 - ยืมได้
15 7023087 - ยืมได้
16 7023088 - ยืมได้
17 7023089 - ยืมได้
18 7023090 - ยืมได้
19 7023091 - ยืมได้
20 7023092 - ยืมได้
21 7023093 - ยืมได้
22 7023094 - ยืมได้
23 7023095 - ยืมได้
24 7023096 - ยืมได้
25 7023097 17 ม.ค. 2023, 00:00 ระหว่างยืม แพรวพรรณ ปัญญาวงค์
26 7023098 - ยืมได้
27 7023099 - ยืมได้
28 7023100 - ยืมได้
29 7023101 - ยืมได้
30 7023102 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2019
 • จำนวนการยืม: 1