การพยาบาลเด็ก เล่ม 3 (ฉบับปรับปรุง) : โรคติดเชื้อความผิดปกติที่เกี่ยวกับการเจริญของเซลล์ความผิดปกติทางศัลยกรรม อุบัติเหตุ และการประเมินผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

 • สถานะ: (6/30) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786161112394
 • จำนวนการยืม: 6 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-04-10
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 4
 • สำนักพิมพ์: โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 448 หน้า, 26 cm. (270 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2563
 • เลขเรียก: NLM: WY159 ก227 เล่มที่: 3
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ เด็ก -- การพยาบาล
การพยาบาลเด็ก เล่ม 3 (ฉบับปรับปรุง) : โรคติดเชื้อความผิดปกติที่เกี่ยวกับการเจริญของเซลล์ความผิดปกติทางศัลยกรรม อุบัติเหตุ และการประเมินผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7023162 - ยืมได้
2 7023163 - ยืมได้
3 7023164 - ยืมได้
4 7023165 25 เม.ย. 2024, 00:00 ระหว่างยืม พรนภัส ปันโย
5 7023166 29 มี.ค. 2024, 00:00 ระหว่างยืม รพีพรรณ วิบูลย์วัฒนกิจ
6 7023167 - ยืมได้
7 7023168 - ยืมได้
8 7023169 - ยืมได้
9 7023170 - ยืมได้
10 7023171 - ยืมได้
11 7023172 - ยืมได้
12 7023173 - ยืมได้
13 7023174 - ยืมได้
14 7023175 18 ก.พ. 2024, 00:00 ระหว่างยืม อัญพัชญ์ วิวัฒน์กมลชัย
15 7023176 - ยืมได้
16 7023177 29 เม.ย. 2024, 00:00 ระหว่างยืม มาธวี จี้เหียะ
17 7023178 - ยืมได้
18 7023179 - ยืมได้
19 7023180 - ยืมได้
20 7023181 25 เม.ย. 2024, 09:34 ระหว่างยืม ธนพล ชีวพัฒนโสภณ
21 7023182 1 มี.ค. 2024, 00:00 ระหว่างยืม กานต์รวี คำชั่ง
22 7023183 - ยืมได้
23 7023184 - ยืมได้
24 7023185 - ยืมได้
25 7023186 - ยืมได้
26 7023187 - ยืมได้
27 7023188 - ยืมได้
28 7023189 - ยืมได้
29 7023190 - ยืมได้
30 7023191 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2020
 • จำนวนการยืม: 6