ระบบประสาทและการทำงาน = Functional neuroanatomy

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789740337676
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-08-15
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 3
 • สำนักพิมพ์: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 336 หน้า, 26 cm. (280 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2561
 • เลขเรียก: NLM: WL101 ฉ252ร
 • Tags (หัวเรื่อง):
ระบบประสาท ประสาทกายวิภาคศาสตร์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7023257 - ยืมได้
2 7023258 - ยืมได้
3 7023259 - ยืมได้
4 7023260 - ยืมได้
5 7023261 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2018
 • จำนวนการยืม: 0