การอภิบาลผู้สูงวัย สำหรับผู้ดูแล

 • สถานะ: (3/20) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786168212486
 • จำนวนการยืม: 3 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-12-28
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 450 หน้า, 26 cm. (200 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2563
 • เลขเรียก: NLM: WT100 ก227
 • Tags (หัวเรื่อง):
ผู้สูงอายุ -- สุขภาพและอนามัย เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ -- การดูแล
การอภิบาลผู้สูงวัย สำหรับผู้ดูแล

พรทิพย์ ควรคิด, บรรณาธิการ [และคณะ]

ผู้แต่งร่วม

 • เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์, บรรณาธิการ
 • ไอศวรรย์ เพชรล่อเหลียน, บรรณาธิการ
 • ภรเอก มนัสวานิช, บรรณาธิการ
 • ประภา รัตนเมธานนท์, บรรณาธิการ
 • ประยูรศรี เก้าเอี้ยน, บรรณาธิการ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7023292 - ยืมได้
2 7023293 - ยืมได้
3 7023294 30 เม.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม ชลธิชา อมาตยคง
4 7023295 7 ก.พ. 2023, 10:22 ระหว่างยืม อนามิกา โปธิตา
5 7023296 7 ก.พ. 2023, 10:22 ระหว่างยืม อนามิกา โปธิตา
6 7023297 - ยืมได้
7 7023298 - ยืมได้
8 7023299 - ยืมได้
9 7023300 - ยืมได้
10 7023301 - ยืมได้
11 7023302 - ยืมได้
12 7023303 - ยืมได้
13 7023304 - ยืมได้
14 7023305 - ยืมได้
15 7023306 - ยืมได้
16 7023307 - ยืมได้
17 7023308 - ยืมได้
18 7023309 - ยืมได้
19 7023310 - ยืมได้
20 7023311 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2020
 • จำนวนการยืม: 3