การพยาบาลออร์โธปิดิกส์ :จากหลักฐานเชิงประจักษ์สู่การปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก

 • สถานะ: (2/20) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164434691
 • จำนวนการยืม: 2 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-01-21
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: โครงการตำรารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 520 หน้า, 26 cm. (550 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: WY157.6 ก227
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลศัลยกรรมกระดูก การพยาบาลออร์โธปิดิกส์
การพยาบาลออร์โธปิดิกส์ :จากหลักฐานเชิงประจักษ์สู่การปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก

สุภาพ อารีเอื้อ, บรรณาธิการ [และคณะ]

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7023385 - ยืมได้
2 7023386 - ยืมได้
3 7023387 - ยืมได้
4 7023388 - ยืมได้
5 7023389 - ยืมได้
6 7023390 - ยืมได้
7 7023391 - ยืมได้
8 7023392 - ยืมได้
9 7023393 - ยืมได้
10 7023394 - ยืมได้
11 7023395 - ยืมได้
12 7023396 - ยืมได้
13 7023397 - ยืมได้
14 7023398 - ยืมได้
15 7023399 - ยืมได้
16 7023400 - ยืมได้
17 7023401 28 ก.พ. 2024, 00:00 ระหว่างยืม จีรวรรณ เถาลอย
18 7023402 24 ก.ค. 2022, 17:40 ระหว่างยืม เขมิกา สิริโรจน์พร
19 7023403 - ยืมได้
20 7023404 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 2