ผลการสอบแบบสืบเสาะหาความรู้โดยเน้นระดับของคำถามที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา เรื่อง ระบบไหลเวียนเลือดของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตในโครงการผลิตพยาบาลเพิ่มในจังห

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
 • เมืองที่พิมพ์: สุราษฎร์ธานี
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2552
 • เลขเรียก: NLM: RES. REP.QS20.5 ศ171ผ
 • Tags (หัวเรื่อง):
กายวิภาคศาสตร์ - - การศึกษาและการสอน - - วิจัย
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 3002343 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2009
 • จำนวนการยืม: 0