การตรวจคัดกรองสุขภาพตาเด็ก = Pediatric eye screening

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165687805
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
 • เมืองที่พิมพ์: สงขลา
 • ลักษณทางกายภาพ: 209 หน้า, 26 cm. (580 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2563
 • เลขเรียก: NLM: WW600 ส241ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
เด็ก -- โรค ตา -- โรค สายตาผิดปกติ
การตรวจคัดกรองสุขภาพตาเด็ก = Pediatric eye screening

สุภาภรณ์ เต็งไตรสรณ์

ผู้แต่งร่วม

 • นริสา รัตนเลิศ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7023431 - ยืมได้
2 7023432 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2020
 • จำนวนการยืม: 0