พฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพ = Ethical behaviors of professional nurses

 • สถานะ: (0/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786163985330
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-04-05
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 3
 • สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 174 หน้า, 26 cm. (200 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: WY85 อ241พ
 • Tags (หัวเรื่อง):
จรรยาบรรณทางการพยาบาล
พฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพ = Ethical behaviors of professional nurses

อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม

ผู้แต่งร่วม

 • สมใจ ศิระกมล
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7023433 - ยืมได้
2 7023434 - ยืมได้
3 7023435 - ยืมได้
4 7023436 - ยืมได้
5 7023437 - ยืมได้
6 7023438 - ยืมได้
7 7023439 - ยืมได้
8 7023440 - ยืมได้
9 7023441 - ยืมได้
10 7023442 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 0