ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อ เอช ไอ วี จังหวัดสุพรรณบุรี

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
 • เมืองที่พิมพ์: สุพรรณบุรี
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2553
 • เลขเรียก: NLM: RES. REP.WC20 ณ213ป
 • Tags (หัวเรื่อง):
โรคเอดส์ - - แง่สังคม - - วิจัย
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อ เอช ไอ วี จังหวัดสุพรรณบุรี

ณัฏฐวรรณ คำแสน

ผู้แต่งร่วม

 • วาสนา อูปป้อ
 • พัชราภรณ์ ธรรมจักร
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 3002344 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2010
 • จำนวนการยืม: 0