สมุนไพรหลายขนาน

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164132832
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2021-10-12
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: บุตร - บอส บุ๊คเซ็นเตอร์
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 96 หน้า, 26 cm. (120 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): ไม่ปรากฎปีที่พิมพ์
 • เลขเรียก: NLM: QV767 ว231ส
 • Tags (หัวเรื่อง):
สมุนไร -- การใช้รักษา
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7023600 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 1970
 • จำนวนการยืม: 0