การพยาบาลสตรีวัยเจริญพันธุ์และทารกแรกเกิด = Nursing care for reproductive women and newborn babies

 • สถานะ: (7/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165820523
 • จำนวนการยืม: 7 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-02-09
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ชานเมืองการพิมพ์
 • เมืองที่พิมพ์: สงขลา
 • ลักษณทางกายภาพ: 198 หน้า, 29 cm. (249 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: WY157.3 ป536ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
ทารกแรกเกิด สตรีวัยเจริญพันธุ์ -- การพยาบาล
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7023603 28 ก.พ. 2024, 12:55 ระหว่างยืม ปภาดา ชิดรัมย์
2 7023604 - ยืมได้
3 7024245 29 มี.ค. 2024, 00:00 ระหว่างยืม รพีพรรณ วิบูลย์วัฒนกิจ
4 7024246 15 มี.ค. 2024, 00:00 ระหว่างยืม ปภาดา ชิดรัมย์
5 7024247 28 ก.พ. 2024, 00:00 ระหว่างยืม ศิริรัตน์ หวลอารมณ์
6 7024248 - ยืมได้
7 7024249 28 ก.พ. 2024, 12:55 ระหว่างยืม ปภาดา ชิดรัมย์
8 7024250 - ยืมได้
9 7024251 15 มี.ค. 2024, 00:00 ระหว่างยืม ปภาดา ชิดรัมย์
10 7024252 15 มี.ค. 2024, 00:00 ระหว่างยืม ปภาดา ชิดรัมย์
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 7