การพยาบาลสตรีวัยเจริญพันธุ์และทารกแรกเกิด = Nursing care for reproductive women and newborn babies

 • สถานะ: (8/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165820523
 • จำนวนการยืม: 8 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-01-23
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ชานเมืองการพิมพ์
 • เมืองที่พิมพ์: สงขลา
 • ลักษณทางกายภาพ: 198 หน้า, 29 cm. (249 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: WY157.3 ป536ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
ทารกแรกเกิด สตรีวัยเจริญพันธุ์ -- การพยาบาล
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7023603 22 ก.พ. 2023, 00:00 ระหว่างยืม รพีพรรณ วิบูลย์วัฒนกิจ
2 7023604 14 ก.พ. 2023, 00:00 ระหว่างยืม ธัญชนก คำอ้าย
3 7024245 12 ก.พ. 2023, 00:00 ระหว่างยืม อรวรรณ จุมปาดง
4 7024246 14 ก.พ. 2023, 00:00 ระหว่างยืม ธัญชนก คำอ้าย
5 7024247 - ยืมได้
6 7024248 - ยืมได้
7 7024249 14 ก.พ. 2023, 00:00 ระหว่างยืม ธัญชนก คำอ้าย
8 7024250 6 ก.พ. 2023, 00:00 ระหว่างยืม กชวรรณ กูนะ
9 7024251 12 ก.พ. 2023, 00:00 ระหว่างยืม อรวรรณ จุมปาดง
10 7024252 14 ก.พ. 2023, 00:00 ระหว่างยืม ธัญชนก คำอ้าย
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 8