คำอธิบายตำราพระโอสถพระนารายณ์

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786161820718
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 4
 • สำนักพิมพ์: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 777 หน้า, 26 cm. (1,450 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2560
 • เลขเรียก: NLM: QV760 ช161ค
 • Tags (หัวเรื่อง):
การแพทย์แผนไทย ยาสมุนไพร เครื่องยา ตำรับยาหลวง
คำอธิบายตำราพระโอสถพระนารายณ์

ชยันต์ พิเชียรสุนทร

ผู้แต่งร่วม

 • แม้นมาส ขวลิต
 • วิเชียร จีรวงส์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7023624 - ยืมได้
2 7023625 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2017
 • จำนวนการยืม: 0