ประเด็นสำคัญในทางปฏิบัติสำหรับการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว

 • สถานะ: (0/11) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786169129868
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-12-26
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 236 หน้า, 23 cm. (300 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: WT100 ป171
 • Tags (หัวเรื่อง):
ผู้สูงอายุ -- การดูแล
ประเด็นสำคัญในทางปฏิบัติสำหรับการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว

วีรศักดิ์ เมืองไพศาล, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7023664 - ยืมได้
2 7023716 - ยืมได้
3 7024078 - ยืมได้
4 7024079 - ยืมได้
5 7024080 - ยืมได้
6 7024081 - ยืมได้
7 7024082 - ยืมได้
8 7024083 - ยืมได้
9 7024084 - ยืมได้
10 7024085 - ยืมได้
11 7024086 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 0