การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางสาธารณสุขชุมชน

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786163985552
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 249 หน้า, 21 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: WA26.5 ว172ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
สาธารณสุข
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7023665 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 0