การคัดกรองโรคซนสมาธิสั้นในนักเรียนประถมศึกษา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Screening of attention deficit hyperactivity disorder in primary school students, Maerim district, chiangmai

 • สถานะ: (1/1) ยืมไม่ได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 46 หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2562
 • เลขเรียก: NLM: RES. REP.WS350.8 ก258ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
โรคสมาธิสั้น -- วิจัย เด็กสมาธิสั้น -- วิจัย
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 3002975 10 มี.ค. 2024, 13:34 ระหว่างยืม ธัญญ์นภัส ฐิติธนเลิศยศ
 • ปีที่พิมพ์: 2019
 • จำนวนการยืม: 1