การจัดการความรู้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Knowledge management of thai traditional medicine, tambon donkaew, mae rim district, chiang mai

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: - หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2563
 • เลขเรียก: NLM: RES. REP.WB50 ศ173ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
การแพทย์แผนไทย -- วิจัย
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 3002977 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2020
 • จำนวนการยืม: 0