ผลของการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขต่อความรู้และทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น = Effect of capacity building on village health volunteers's knowledge and skills in basic life support

 • สถานะ: (1/1) ยืมไม่ได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 68 หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: RES. REP.W21.5 ว172ผ
 • Tags (หัวเรื่อง):
สาธารณสุข -- วิจัย อาสาสมัครสาธารณสุข -- ไทย -- วิจัย สาธารณสุขมูลฐาน -- ไทย -- วิจัย
ผลของการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขต่อความรู้และทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น = Effect of capacity building on village health volunteers's knowledge and skills in basic life support

วราภรณ์ บุญยงค์, และคณะ

ผู้แต่งร่วม

 • ศิริพร บัวเดช
 • ชยธิดา ไชยวงษ์
 • ชลกนก ธนาภควัตกุล
 • ปวีณา ยศสุรินทร์
 • โรชินี อุปรา
 • ทิพย์ ลือชัย
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 3002984 23 ก.ย. 2022, 09:10 ระหว่างยืม พิมพ์วลัญ์ กิตติธราโชติ
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 1