ผลการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษาพยาบาล ผ่านโครงการแลกเปลี่ยน และเพิ่มพูนประสบการณ์ต่างวัฒนธรรม

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 65 หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: RES. REP.WY20.5 ร281ผ
 • Tags (หัวเรื่อง):
ภาษาอังกฤษ -- วิจัย วัฒนธรรม -- วิจัย การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม  -- วิจัย
ผลการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษาพยาบาล ผ่านโครงการแลกเปลี่ยน และเพิ่มพูนประสบการณ์ต่างวัฒนธรรม

โรชินี อุปรา, และคณะ

ผู้แต่งร่วม

 • วราภรณ์ บุญยงค์
 • ชยธิดา นนท์เมธาวัฒน์
 • ปวีณา ยศสุรินทร์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 3002986 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 0