ผลของการใช้รูปแบบ PM-CARE Model ต่อความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาลและการแก้ปัญหาของนักศึกษาพยาบาล = Effect of PM-CARE Model on nursing process ability and problem solving of nursing student

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 74 หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2563
 • เลขเรียก: NLM: RES. REP.WY20.5 ศ183ผ
 • Tags (หัวเรื่อง):
กระบวนการพยาบาล -- วิจัย
ผลของการใช้รูปแบบ PM-CARE Model ต่อความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาลและการแก้ปัญหาของนักศึกษาพยาบาล = Effect of PM-CARE Model on nursing process ability and problem solving of nursing student

ศศิธร ชิดนายี, และคณะ

ผู้แต่งร่วม

 • กรรณิการ์ เรือนจันทร์
 • ศุทธินี วัฒนกูล
 • พลอยปภัส จรัสธนะพัฒน์
 • แพรวระพี เรืองเดช
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 3002987 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2020
 • จำนวนการยืม: 0