การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย SPSS for Windows

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164686564
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-11-17
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 15
 • สำนักพิมพ์: สามลดา
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 257 หน้า, 26 cm. (275 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: LC: HA32 ก217ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
การวิเคราะห์ตัวแปรพหุ เอสพีเอสเอสสำหรับวินโดวส์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7023714 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 0