สถิติสำหรับงานวิจัย : หลักการเลือกใช้เทคนิคทางสถิติในงานวิจัยพร้อมทั้งอธิบายผลลัพธ์ที่ได้จาก SPSS

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164686557
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 13
 • สำนักพิมพ์: สามลดา
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 317 หน้า, 26 cm. (300 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: LC: HA29.5 ก217ส
 • Tags (หัวเรื่อง):
คณิตศาสตร์สถิติ สถิติ - วิจัย วิจัย -- ระเบียบวิธีทางสถิติ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7023715 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 0