รายงานประจำปี 2563 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165690065
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 151 หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: LC: สร. ก12ร
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 4000005 - ยืมได้
2 4000006 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 0