แนวทางการจัดบริการพยาบาลผู้ป่วยระยะกลาง

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786161140564
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 163 หน้า, 21 cm. (1 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2562
 • เลขเรียก: NLM: WY100 ธ237น
 • Tags (หัวเรื่อง):
การจัดบริการพยาบาล ผู้ป่วยระยะกลาง
แนวทางการจัดบริการพยาบาลผู้ป่วยระยะกลาง

ธีรพร สถิรอังกูร

ผู้แต่งร่วม

 • พัชรีย์ กลัดจอมพงษ์
 • สมจิตต์ วงศ์สุวรรณสิริ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7023722 - ยืมได้
2 7023723 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2019
 • จำนวนการยืม: 0