คำอธิบายตำรายาพระองค์เจ้าสายสนิทวงษ์ : บืมโรงอัฐศก พ.ศ. 2459

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786161135997
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 196 หน้า, 26 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2561
 • เลขเรียก: NLM: QV760 ค221
 • Tags (หัวเรื่อง):
การแพทย์ทางเลือก การแพทย์แผนไทย ตำรับยาหลวง
คำอธิบายตำรายาพระองค์เจ้าสายสนิทวงษ์ : บืมโรงอัฐศก พ.ศ. 2459

รัชนี จันทร์เกษ, บรรณาธิการ

ผู้แต่งร่วม

 • สุภัททรา รังสิมาการ, บรรณาธิการ
 • มนนิภา สังข์ศักดา, บรรณาธิการ

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. กองวิชาการและแผนงาน. กลุ่มงานวิชาการและคลังความรู้
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7023741 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2018
 • จำนวนการยืม: 0