การดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจบนพื้นฐานของความรู้ = Humanized health care

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: มูลนิธินายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร
 • เมืองที่พิมพ์: ลำปาง
 • ลักษณทางกายภาพ: - หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: LC: สร. พ238ก
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 4000037 - ยืมได้
2 4000038 - ยืมได้
3 4000039 - ยืมได้
4 4000040 - ยืมได้
5 4000041 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 0