สุขภาพคนไทย 2564 : COVID-19 มหันตภัยร้ายเขย่าโลก

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164435360
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เมืองที่พิมพ์: นครปฐม
 • ลักษณทางกายภาพ: 200 หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: WA100 ส241
 • Tags (หัวเรื่อง):
ดัชนีสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก ภาวะสุขภาพ โควิด-19 (โรค) การติดเชื้อไวรัสโคโรนา ไวรัสโคโรนา COVID-19
สุขภาพคนไทย 2564 : COVID-19 มหันตภัยร้ายเขย่าโลก

มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7023742 - ยืมได้
2 7023743 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 0