ลำพูนวันนี้

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165682893
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 223 หน้า, 23 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2563
 • เลขเรียก: LC: DS589 พ291ล
 • Tags (หัวเรื่อง):
ลำพูน -- ประวัติศาสตร์ ลำพูน -- ความเป็นอยู่และประเพณี ลำพูน -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7023748 - ยืมได้
2 7023749 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2020
 • จำนวนการยืม: 0