91 ปี เสด็จเยือนนครเชียงใหม่ครั้งแรกของกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: บุญศิริงานพิมพ์
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 45 หน้า, 21 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): ไม่ปรากฎปีที่พิมพ์
 • เลขเรียก: LC: สร. ก261
91 ปี เสด็จเยือนนครเชียงใหม่ครั้งแรกของกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 4000057 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 1970
 • จำนวนการยืม: 0