เอกสารการสอนชุดวิชา การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค หน่วยที่ 9-15

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165056694
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: - หน้า, 29 cm. (400 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2554
 • เลขเรียก: NLM: WA100 ส241อ เล่มที่: 2
 • Tags (หัวเรื่อง):
การส่งเสริมสุขภาพ
เอกสารการสอนชุดวิชา การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค หน่วยที่ 9-15

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7020846 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2011
 • จำนวนการยืม: 0