7 รอบ พระชนมพรรษา พระบรมราชินีนาถ คู่พระบารมี

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786163990556
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 250 หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2560
 • เลขเรียก: LC: สร. จ254
 • Tags (หัวเรื่อง):
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระนางเจ้า 2475 --  พระราชกรณียกิจ สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระนางเจ้า 2475 --  พระราชประวัติ
7 รอบ พระชนมพรรษา พระบรมราชินีนาถ คู่พระบารมี

คณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 4000059 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2017
 • จำนวนการยืม: 0