แพทย์แผนไทยเทิดไท้ เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธ

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786161131593
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ด่านสุทธาการพิมพ์
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 240 หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2559
 • เลขเรียก: LC: สร. พ284
แพทย์แผนไทยเทิดไท้ เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธ

ปัทมา ทองสม, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 4000060 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2016
 • จำนวนการยืม: 0