รายงานประจำปี 2558 สภาการพยาบาล

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สภาการพยาบาล
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 68 หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2558
 • เลขเรียก: LC: สร. พ253ร
รายงานประจำปี 2558 สภาการพยาบาล

เพ็ญศรี ระเบียบ และคณะ

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • สภาการพยาบาล
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 4000065 - ยืมได้
2 4000130 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2015
 • จำนวนการยืม: 0