รวมบทคัดย่อ วิทยานิพนธ์และงานนิพนธ์ของสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 1-4 ปี พ.ศ.2552-2555

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • เมืองที่พิมพ์: ชลบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 330 หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2556
 • เลขเรียก: LC: สร. บ243ร
รวมบทคัดย่อ วิทยานิพนธ์และงานนิพนธ์ของสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 1-4 ปี พ.ศ.2552-2555

บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ และคณะ

ผู้แต่งร่วม

 • วราภรณ์ ปรารภ
 • ภาวิณี เกตุพันธ์
 • วัลลภ ใจดี
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 4000067 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2013
 • จำนวนการยืม: 0