สมุดปกขาว กรณีบริษัทบุหรี่ฟ้องศาลปกครอง ให้บกเลิกกฎหมายเพิ่มขนาด คำเตือนพิษภัยบนซองบุหรี่ ตุลาคม 2556

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: -
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 17 หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2556
 • เลขเรียก: LC: สร. ส164
สมุดปกขาว กรณีบริษัทบุหรี่ฟ้องศาลปกครอง ให้บกเลิกกฎหมายเพิ่มขนาด คำเตือนพิษภัยบนซองบุหรี่ ตุลาคม 2556

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 4000068 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2013
 • จำนวนการยืม: 0