สรุปสถิติที่สำคัญ พ.ศ.2558

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 180 หน้า, 21 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2558
 • เลขเรียก: LC: สร. ร173ส
สรุปสถิติที่สำคัญ พ.ศ.2558

รวิวรรณ์ จารุพรประสิทธิ์ และคณะ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 4000074 - ยืมได้
2 4000080 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2015
 • จำนวนการยืม: 0