คมความคิดในมุมต่าง

 • สถานะ: (0/4) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786161141417
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: กองนวัตกรรมและวิจัย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 250 หน้า, 21 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2562
 • เลขเรียก: LC: สร. ส282ค
 • Tags (หัวเรื่อง):
บุคลากรสาธารณสุข การบริหารงานสาธารณสุข กรมควบคุมโรค -- การบริหาร
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 4000081 - ยืมได้
2 4000082 - ยืมได้
3 4000083 - ยืมได้
4 4000084 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2019
 • จำนวนการยืม: 0