เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

 • สถานะ: (0/4) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786163958130
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: -
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 141 หน้า, 21 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2560
 • เลขเรียก: LC: LB2362 ก255
 • Tags (หัวเรื่อง):
การศึกษาขั้นอุดมศึกษา -- หลักสูตร -- ไทย การศึกษาขั้นอุดมศึกษา -- มาตรฐาน -- ไทย
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7023773 - ยืมได้
2 7023774 - ยืมได้
3 7023775 - ยืมได้
4 7023776 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2017
 • จำนวนการยืม: 0