มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

 • สถานะ: (0/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786161119065
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: กรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 28 หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2557
 • เลขเรียก: LC: สร. บ243ม
 • Tags (หัวเรื่อง):
Health Sciences Branch ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 4000093 - ยืมได้
2 4000094 - ยืมได้
3 4000095 - ยืมได้
4 4000096 - ยืมได้
5 4000097 - ยืมได้
6 4000098 - ยืมได้
7 4000099 - ยืมได้
8 4000100 - ยืมได้
9 4000101 - ยืมได้
10 4000102 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2014
 • จำนวนการยืม: 0