การสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร พ.ศ.2557

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 19062354
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับบลิเคชั่น
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 146 หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2557
 • เลขเรียก: LC: สร. ก226
 • Tags (หัวเรื่อง):
การสูบบุหรี่--ไทย--สถิติ การดื่มสุรา--ไทย--สถิติ
การสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร พ.ศ.2557

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. สำนักสถิติแห่งชาติ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 4000105 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2014
 • จำนวนการยืม: 0